Menighetsmøte

Omtrent annen hver måned har vi noe vi kaller menighetsmøter.

På disse møtene informerer menighetsrådet om hva som skjer i menigheten, hvilke planer som er lagt framover, hvordan det står til med økonomien osv.

Samtidig er det en arena hvor alle menighetens medlemmer selv kan komme med ideer, ønsker og andre tilbakemeldinger som menighetsrådet tar med seg videre i sitt arbeid.

Menighetsmøtene er åpne for alle.