Menighetsråd

Menighetsrådet er menighetens styre. De valgte styremedlemmene møtes en gang i måneden, for å holde seg informert om hva som skjer i menigheten, planlegge kommende aktiviteter og generelt behandle saker som har med menigheten å gjøre. Det kan være budsjett, regnskap, eiendom, program, strategi med mer. Vårt menighetsråd består av følgende: 

 • Menighetsrådets leder
 • Prest/Daglig leder
 • Legleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Legdelegater
 • Representant fra Klubben
 • Representant fra Speideren
 • Misjonskontakt
 • Leder av finanskomiteen
 • Leder av eiendomskomiteen
 • Leder av diakonikomiteen
 • Leder av personalkomiteen

Noen av styremedlemmene har flere verv, og menighetsrådet består nå totalt av 10 personer.