Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Søndager kl. 12.00, møtes vi til felles sang og musikk, skriftlesning, nattverd, bønn, lystenning, tale, og noe vi kaller vitnesbyrd eller åpen mikrofon, hvor alle som vil, kan dele sine egne tanker om bibelteksten, eller fortelle om noe de har opplevd.

Vi bruker vanligvis søndagens tekster fra Bibelselskapets nettsider. Vi oppfordrer gjerne til å lese og fundere litt over tekstene på forhånd. Kanskje får du noen tanker som du selv vil dele i gudstjenesten.

Annenhver søndag er det søndagsskole for barn. Barna er med fra starten av gudstjenesten, og går ut før presten begynner sin tale, for å ha egen undervisning og aktiviteter sammen med en ung voksen.

Etter gudstjenesten har vi som regel kirkekaffe. Alle som har anledning er velkommen til å bli igjen til en kopp kaffe, en kjeks og litt hyggelig prat. 

Klubb

Klubb

Klubben er et tilbud for ungdom og unge voksne som vil møtes i kirken annenhver fredag kl. 19.00, for å spise sammen, snakke litt, spille kort, brettspill eller bordtennis.

Speideren

Speideren

Menigheten har en aktiv speidergruppe som møtes ukentlig.

Speideren har sine egne nettsider:
Facebook: https://www.facebook.com/6drammenms
Hjemmeside: https://6drammenms.speiding.no/

Har du blitt voksen, og savner speideren?
Sjekk ut Drammen MS St. Georgs Gilde – et åpent fellesskap for voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier, og som har sitt utspring i 6. Drammen MS speidergruppe. Du finner mer informasjon om gildet her: https://www.sggn.no/drammen-ms-st-georgs-gilde/

Formiddagstreff

Formiddagstreff

Kl. 12.00 den andre mandagen i måneden er det formiddagstreff med et allsidig og spennende program.

Dette er et tilbud til alle som har mulighet til å delta på formiddagen.

Vi spiser og synger sammen, og får et foredrag fra en gjest som er opptatt av noe det er verdt å høre på. 

Bibel– eller samtalegrupper

Bibel– eller samtalegrupper

Det kan være ulike typer grupper i en menighet. Bibelgrupper, samtalegrupper, gå-grupper, eller annet. Målet er at alle som vil, har sin mindre gruppe hvor de kan dele både sorger og gleder.

Gruppene møtes annenhver uke, i kirken, eller hjemme hos noen.

Ta gjerne kontakt med prest eller legleder hvis du kunne tenke deg å bli med i en eksisterende gruppe, eller har forslag til en ny type gruppe.

Kor

Kor

Vi har et lite kor som synger sammen for gøy, og som av og til deltar med sang på gudstjenester, eller ved andre arrangementer.

Enten du har sunget i kor før, eller aldri har prøvd, er du hjertelig velkommen til å være med i dette fellesskapet. Vi har det moro sammen, og er alltid glade for å bli kjent med nye venner! 

Koret øver i kirkesalen mellom kl. 19.00 og 21.00 annenhver mandag.

Sentrerende bønn (stille bønn)

Sentrerende bønn (stille bønn)

Andre tirsdag i måneden har vi noe vi kaller sentrerende bønn.

Vi lever i en tid hvor vi er omgitt av mye lyd, og da kan det være fint å kunne sette seg ned og være i stillhet uten ord og uten tanker, rett og slett bare hvile i Guds kjærlighet.

Kvelden starter kl. 18.30 med en kort undervisning og samtale, deretter sitter vi helt stille sammen i 20 minutter.

 

Filmkveld

Filmkveld

Kl. 18.00 ca en fredag i måneden har vi filmkveld. Da ser vi en film sammen på storskjerm i kirkerommet. 

Enkel servering av saft og popkorn. 

Internasjonal kvinnegruppe (strikkegruppe)

Internasjonal kvinnegruppe (strikkegruppe)

Har du lyst til å bli kjent med andre kvinner?
Har du lyst til å trene på å snakke norsk?
Har du lyst til å lære å strikke, eller holde på med annet håndarbeid sammen med andre kvinner? 

En lørdag i måneden samles vi til hyggelig fellesskap og håndarbeid i det vi kaller Lillesalen, et lite foreningslokale bak selve kirkerommet, med egen inngang fra Treschowsgate. 

Alle kvinner, uansett hudfarge, religion, legning, størrelse eller alder er hjertelig velkommen! Hvis du har barn, er det helt OK om du tar dem med deg, da finner vi på egne aktiviteter for dem. 

Datoer strikkegruppa 2024
Familie- og nabodag

Familie- og nabodag

En til to ganger i året arrangerer vi familie- og nabodag på lekeplassen, for å gjøre noe hyggelig sammen med de som bor rundt i kirkens nabolag

Opplegget er enkelt, vi åpner med en kort andakt, synger noen barnesanger, og har servering av gratis kaffe, saft og boller.

Deretter er det lek og moro, og konkurranser med premier til alle.

Sykkelprosjekt

Sykkelprosjekt

Årlig utdeling av gratis barnesykler, inkl. hjelm og refleksvest.

Gjennom høsten og vinteren samler vi inn brukte barnesykler, og i løpet av våren setter vi syklene i stand. Alt skjer på dugnad.

Hvis du kunne tenke deg å hjelpe til med enten å vaske, pusse rust, pumpe opp dekk, montere refleksbrikker, utføre reparasjoner av større eller mindre omfang, koke kaffe, steke vafler, rydde bære og sette på plass, er du hjertelig velkommen til det. Dette kan også være en fin mulighet til å lære noe om sykkelreparering, for de som vil det.

Jo flere frivillige vi blir til å dele på oppgavene, jo flere sykler får vi ferdige og får gledet flere barnefamilier som ikke ville hatt råd til sykkel selv. 

Misjonsprosjekt

Misjonsprosjekt

Menigheten støtter Partnership in Development programmene som Metodistkirkens Misjonsselskap har i Liberia, Sierra Leone, og Zimbabwe. 

De siste prosjektene våre har vært bygging av doer i ulike landsbyer i Sierra Leone. Framover vil fokuset være på å bekjempe kjønnsbasert vold. Forebygge gjennom bevisstgjøring og holdningsendring, og tilbud til voldsutsatte om psyko-sosial støtte, og hjelp til å anmelde overgrep. Kjønnsbasert vold er blant de mest alvorlige menneskerettighetsutfordringene i verden i dag, og rammer millioner av mennesker.

To søndager i året, misjonsdagen og julaften, går hele kollekten til dette arbeidet. I tillegg har vi et årlig adventsmarked med salg av hjemmelaget julebakst, syltetøy, smykker, bøker, håndarbeids-produkter som strikkegruppa produserer gjennom året, eller andre gaver som blir donert. Alt salg fra adventsmarkedet går direkte til misjonsprosjektet.

Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger

Metodistkirken utfører også kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse, vielse og gravferd.

Les mer om kirkelige handlinger