Støtt oss

Som de fleste frikirker er vi avhengige av frivillige for å få kirken til å driftes på en god måte. Dette skjer gjennom frivillig innsats, for eksempel ved å påta seg verv, være kirkevert, koke kaffe eller ta med en blomst innimellom. I tillegg til de mange som gir av sin tid for å gjøre frivillige oppgaver, er vi også takknemlig for økonomisk støtte til menigheten. Slik kan du gi:

Skattefrie gaver: På økonomiske gaver mellom 500 og 25000 kr er det mulig å få skattefritak. Ta kontakt med Metodistkirkens hovedkontor for å få et KID-nummer så dette blir riktig registrert.   

Dersom du vil gi en frivillig pengegave til menigheten, kan du bruke kontonummer 2220.27.95335, eller vipps Metodistkirken i Drammen #82743

Metodistkirken i Drammen er også registrert som Grasrotmottaker i Norsk tipping. Registrerer du menigheten som grasrotmottaker for spillekortet ditt, får vi en liten del av det du spiller for, uten at det koster noe mer for deg.