Menighetskonferanse

En gang i året har vi et årsmøte som vi kaller menighetskonferanse, og som høytidelig blir ledet av vår tilsynsprest.

Gjennom forhåndsleverte rapporter fra flere virksomhetsområder, sammen med årsmøtets tilbakemeldinger, får vi et godt innblikk i menighetens aktivitet i det året som har gått og planer for fremtiden. Vi får delta i valg av medlemmer til menighetsråd og andre tillitsverv.

Menighetskonferansen gir også anledning til å ta opp saker vi brenner for, og det er mulig å stille spørsmål, eller komme med både ros og ris til tilsynsprest eller menighetens ledelse.

Det er bare medlemmer som har stemmerett ved menighetskonferansen, men alle er velkomne. I starten av møtet pleier det offisielt også å bli innvilget talerett til frammøtte som ikke er medlemmer.

Sakspapirer vil være tilgjengelig på vår nettside under menyvalget Arkiv to uker før menighetskonferansen.