laptop_logo

Valg av ny biskop i sentralkonferansen for Nord-Europa og Ukraina

Under Nord-Europa og Eurasia sin neste sentralkonferanse 2.-6. april 2025 i København er det bispevalg.

Nominasjonsprosessen starter 17. mai 2024, og den vil være åpen under hele prosessen inntil en ny biskop er valgt.

Biskop Christian Alsted avslutter sin periode som biskop, og den nye biskopen tiltrer embetet 25. mai 2025.

Ettersom de fire årskonferansene i Eurasia Episcopal Area forlater United Methodist Church for å bli en autonom metodistkirke, vil det ikke være biskopsvalg for Eurasia-området.

Sentralkonferansens biskopskomite har utarbeidet en informasjonspakke som inneholder informasjon om nominasjon og valg av ny biskop, en beskrivelse av den nye biskopens aktuelle oppgaver og utfordringer, biskopens ansvar som beskrevet i kirkeordningen og skjemaet som skal brukes til presentasjon av de nominerte. Informasjonspakken kan nås ved å følge lenken nederst.

Vi oppfordrer alle medlemmer og ordinerte til å lese dette materialet og be sammen med oss, om at Den Hellige Ånd vil veilede Kirken med sin visdom, for å finne den rette til å lede oss i de kommende årene.

Om du har spørsmål, kn du ta kontakt med leder av biskopskomiteen Per-Endre Bjørnevik, per-endre.bjornevik@lyse.net Telefon: +47 916 24 645.

Nominasjoner må sendes til kontoret til Central Conference office@umc-ne.org
I Kristus

Biskopskomiteen for sentralkonferansen i Nord-Europa og Eurasia

Biskopsvalg