harstad_fasade_2014
Metodistkirken i Harstad.

Nye pastorale utnevnelser

Vi har mottatt melding om nye pastorale utnevnelser fra kabinettet.

Utnevning

Det er med glede og takknemmelighet jeg nå kan melde at Metodistkirkens kabinett har besluttet utnevne Kari Hay til lokalpastor for Metodistkirken i Norge Harstad Menighet fra 1/8 2024. Utnevningen er en 25 % stilling.
Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Utnevning

Det er med glede og takknemmelighet jeg nå kan melde at Metodistkirkens kabinett har besluttet utnevne Kari Hay til lokalpastor for Metodistkirken i Norge Skånland Menighet fra 1/8 2024. Utnevningen er en 10 % stilling.
Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.


Ingull Grefslie
Tilsynsprest
Metodistkirken i Norge
Nord Vestre distrikt