1arsmote

Menighetskonferanse

Menighetens årsmøte, kalt menighets-konferanse, er fastsatt til tirsdag 12. mars. Da kommer vår nye tilsynsprest Svein J. Veland for å lede samlingen. Her skal vi behandle årsrapporter og regnskap, og også foreta valg til ulike komiteer og tjenesteoppgaver.
Møtet er åpent, men det er kun menighetens såkalte bekjennende medlemmer som har stemmerett. Vi håper på godt frammøte til en kveld hvor vi ikke bare skal se bakover, men også skal samtale om menighetens arbeid framover.

Last ned rapportheftet