kragero-kirke

Felleskirkelig pinsegudstjeneste i Kragerø kirke

Byens menigheter inviterer til felleskirkelig gudstjeneste i Kragerø kirke 1. pinsedag. Det blir preken ved prest Vidar Sten Bjerkseth. Prost Trond Engnes leder gudstjenesten. I tillegg medvirker en lovsangsgruppe satt sammen for anledningen og flere representanter for menighetene med tekstlesning og forbønn. Det blir både nattverd og kirkekaffe. Vi håper å se deg! Velkommen!