1konvolutt

Helgenytt 9. mai 2024

Søndag 12. mai samles vi til Kveldsgudstjeneste kl 18.00

Spesielt denne søndagen er at vi får besøk av sanggruppen PromiSing fra Metodistkirken i Oslo. Dette er en sanggruppe for ungdom fra 15 år og oppover og ledes av Helle Kristiansen. Diakon Olav Øgreid taler og leder. Tema for talen er hva pinsen betyr for oss. Vi skal følge Cleopas og Levi refleksjoner om pinsen slik at vi også blir forberedt til pinsehelgen neste søndag. Kåre Øgreid sørger som vanlig for musikken. Det er kirkekaffe med nystekte vafler fra kl 17.15. Gå ikke glipp av denne samlingen!

1promising

PromiSing på Øvelse med Kåre Øgreid (Foto: Privat)

 

 - Mandag 13. og onsdag 15. mai er det Samtalegrupper. 

Ønsker du å bli med i en gruppe, så snakk med prest Steinar eller diakon Olav.

 

Tirsdag 14. mai  kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et godt, sosialt tiltak med mye humør og fellesskap. Kom og bli med!

 

- Onsdag 15. mai er det Bamsestua kl 11 - 14.

Vi ønsker hjemmeværende barn med foreldre/besteforeldre velkommen

Bønn for mai

Vi takker for våren som bringer lys og håp og varme. 
La tro og håp også få prege våre liv, 
slik at vi kan være med å speile din kjærlighet i vår tid.
Herre, vi takker for landet vi bor i. 
Takk for fred og frihet. 
Hjelp oss til å huske at disse verdiene ikke kan tas for gitt, og at vi er villige til å være med og verne om fred og framtidstro for alle. 
Vi ber spesielt for barn og unge. 
Vi ber om trygghet i familiene og at skole og samfunn 
er i stand til å bekjempe mobbing og undertrykkelse. 
Vi ber om mot og handlekraft for alle 
som sitter med makt og myndighet, 
slik at stadig flere mennesker kan leve i frihet og tro på en framtid. Hjelp oss alle å se de utfordringer som ligger i vår vei, 
så vi kan leve våre liv etter din vilje. 
Amen

Biskopens hyrdebrev. 

Det har vært generalkonferanse for United Methodist Church i USA, og biskopen har sendt ut et hyrdebrev hvor han skriver om gode prosesser, beslutning om regionalisering og reviderte sosiale prinsipper som ikke lenger diskriminerer eller fordømmer homofili. Dette kan vi som menighet slutte oss til, og vi er glade for at UMC globalt nå har gjort disse endringene vi har ventet på. Les brevet fra biskopen