2inspirasjonsdag-plakat-april

Helgenytt 2. mai 2024

- Lørdag 4. mai kl 12.00 - Inspirasjonsdag om misjon og bistand i Metodistkirken i Oslo (Centralkirken)

Denne dagen vil ha et variert innhold med faglig, sosialt og kulturelt påfyll, rettet mot frivillige i misjonsarbeidet og andre interesserte i feltet!

Temaet er knyttet til nystartet arbeid mot kjønnsbasert vold i Metodistkirkene i Zimbabwe og Sierra Leone. Påmelding og program - se vedlegg.

Søndag 5. mai - Ingen gudstjeneste i Øståsen kirke. Men felles gudstjeneste i Metodistkirken i Oslo

Vi inviteres til felles misjonsgudstjeneste Kl. 11.00, med menighetene i Oslo og omegn. Internasjonal leder Anne Ng Forster taler. Prest Marianne Munz leder. PromiSing synger. Kåre Øgreid og André Storeng spiller. Søndagsskole. Offeret går til Metodist- kirkens Misjonsselskap. Kirkekaffe. 

Tirsdag 7. mai  kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et godt, sosialt tiltak med mye humør og fellesskap. Kom og bli med!

- Onsdag 8. mai er det Bamsestua kl 11 - 14.

Vi ønsker hjemmeværende barn med foreldre/besteforeldre velkommen

 

Menighetens årsmøte ble avholdt mandag 29. april ledet av tilsynsprest Svein Veland.

Vårofferdagen. Søndag var det vårofferdag med besøk av Jan Magne Linnsund og Seniorkoret fra Metodistkirken i Oslo. Vårofferet er foreløpig kommet opp i kr 30050. Budsjettet er på kr 35000. Vi tar imot alle gaver fortsatt. Bruk vipps 20895 eller konto 2801 44 38132. Merk eventuelle våroffergaver med «våroffer».