valg

Innkalling til ekstraordinær årskonferanse

Innkalling, sted for neste ordinære årskonferanse og tilsynsprest for Østre Distrikt er sendt ut.

Det er tre nyheter fra kirkens ledelse i dag:

 

  1. I henhold til årskonferanse vedtak Sak 4.1 og Metodistkirkens Lære og Kirkeordning ¶ 603.5 innkalles det herved til en ekstraordinær årskonferanse med ett punkt på dagsorden; Behandling av avtaler med menigheter som ønsker å forlate UMC. Den ekstraordinære årskonferansen vil bli avholdt digitalt tirsdag 21. Januar kl. 18.00.
  2. Årskonferansen 2025 vil bli holdt på samme sted som i år den 26-29. juni.
  3. Biskop Christian Alsted meddeler at Svein Veland er utnevnt som tilsynsprest for Østre Distrikt fram til sommeren 2025 og uttrykker samtidig sin takknemmelighet for Svein Velands villighet til å tjene på denne måten.