20230630_174116
Illustrasjonsbilde fra en tidligere årskonferanse.

Forslag og saker til årskonferansen

Metodistkirkens Årskonferanse avholdes i Oslo 21-23 juni 2024,.

Frist for innsending av forslag som ønsket behandlet under Årskonferansen er 6. Mai. Send gjerne tidligere om dere har dem klar.

Frist for innsending av rapporter, regnskap etc. som skal behandles på Årskonferansen er 15. Mai. Om noen trenger senere frist for innsendelse så avklares det med undertegnede.

Rapporter som skal trykkes i Årboken leveres i Word Arial 13 og i PDF format.

Alle forslag sendes på mail til årskonferansen sekretær Øyvind Helliesenoyvind.helliesen@metodistkirken.no
og til hovedkontoret@metodistkirken.no. Rapporter, regnskap og andre sakspapirer sendes oyvind.helliesen@metodistkirken.no

Har dere spørsmål vedrørende sakspapirene til Årskonferansen kan undertegnede kontaktes på mail.

Informasjon om påmelding etc. til Årskonferansen kommer på et senere tidspunkt.

Øyvind Helliesen,
Årskonferansens sekretær.