2024newcobleadership
Nyvalgt president av biskopsrådet biskop Tracy S. Malone introduserer rådets ledergruppe under generalkonferansen i Charlotte, N.C. Fra venstre, biskop L. Jonathan Holston (sekretær), biskop Ruben Saenz (utpekt president), biskop Thomas J. Bickerton (tidligere president). ), biskop Gregory V. Palmer (eksekutivsekretær), biskop Rosemary Wenner og biskop Hope Morgan Ward (medøkumeniske offiserer). Foto: UMNews

Biskopsrådet støtter regionalisering med all kraft

Ved avslutningen av generalkonferansen i Charlotte, N.C., har biskopsrådet (COB) i The United Methodist Church (UMC) forpliktet seg til å kraftfullt støtte delegatene som med overveldende flertall vedtok forslaget om regionalisering av vår globale kirke.

Flere endringer i grunnlovsdelen av kirkeordningen vil være nødvendige for at UMC skal kunne omstrukturere seg til regioner (Afrika, Europa, Filippinene og USA) med samme autoritet til å ta kontekstspesifikke beslutninger angående misjon og tjeneste.

Innen de neste atten månedene må disse grunnlovsendringene stemmes over i samtlige årskonferanser. Biskopsrådet har enstemmig blitt enige om å dedikere tid, krefter og oppmuntring til å argumentere for ratifisering på tvers av kirken og være tydelige i sin ledelse av årskonferansene. Grunnlovsendringer må vedtas med to tredjedeler av de samlede/kombinerte stemmene på alle årskonferanser.

 

Biskopsrådet erkjenner at regionalisering vil:

1. Gi rom for en tilpasset evangelisering som gjør at UMC kan oppfylle Paulus' lære som nevnt i 1. Korinterbrev 9:19-23. «Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til slave for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.»

2. Fremheve kirkens globale natur, opprettholde en forbindelse som støtter og holder hverandre ansvarlige for trofast disippelskap og misjon, samtidig som de respekterer individuelle kulturelle og sosiale kontekster. “Metodister (tilhørende UMC) over hele verden er bundet sammen i en pakt der vi støtter og holder hverandre ansvarlige for trofast disippelskap og misjon. Med en integrert enhet i vår forbindelse og med lokal frihet, søker vi å forkynne og legemliggjøre evangeliet på måter som er ansvarlige i vår spesifikke kulturelle og sosiale kontekst, samtidig som vi opprettholder ‘et livsviktig nett av interaktive relasjoner» (Book of Discipline, § 125, ikke autorisert oversettelse).
 
3. Styrke forbindelsen vår ved å prioritere misjon og tjeneste, gi autonomi i ikke-essensielle trosspørsmål og ikke lenger være en USA-sentrert kirke.

 

COB-president biskop Tracy S. Malone sa at hun var begeistret over vedtaket om en regionalisering på generalkonferansen.

"Vi er en vakker, mangfoldig, internasjonal global kirke og regionalisering er en refleksjon av hvordan det ser ut. Dette gir oss en opplevelse av autonomi, samtidig som det holder oss misjonalt sammenkoblet, og fortsatt holder oss sammen som ett legeme, et «a people called United Methodist», sa hun.
 
Regionalisering vil gi tjenesten lokale kontekster over hele verden. Med frihet til å tilpasse tilbedelse, musikk, medlemskap, administrativ praksis og evangeliseringsstrategier. Det vil imidlertid ikke endre doktrinære standarder, kjernen i vår tro, sosiale prinsipper eller tjenesten for alle kristne. Treenigheten, Guds ord, oppstandelsen og andre viktige aspekter av vår tro vil forbli uendret.

I løpet av de neste to årene vil Biskopsrådet:

  1. Tilby ressurser og muligheter for samtaler om regionalisering og nødvendige endringer.
  2. Energisk støtte gjennomføringen av nødvendige endringer gjennom undervisning og forkynnelse.
  3. Forby spredning av feilinformasjon om regionalisering av metodister i UMC eller eksterne kirkelige og politiske enheter.

 

Link til originalartikkel.

Oversatt av Karl Anders Ellingsen